Liên hệ

CÔNG TY TNHH NGỌC TÙNG

Liên hệ: Số 1589, Đường 30/4, Phường 12, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3622177 - 0254.6259002 - 0946.181343 Fax : 064.3620531

Email: ntungco-ltd@hcm.vnn.vn - ntungseafood@gmail.com - davidnguyen@ntungco-ltd.com.vn

Tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Chủ đề:
Nội dung: